Tết Ramưval của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo ở Ninh Thuận

Chuẩn  bị mâm lễ dâng cúng ông bà tổ tiên ngày Tết. Ảnh: Công Thử- TTXVNĐồng bào làm bánh Tét chuẩn  bị cúng Tết. Ảnh: Công Thử- TTXVN


 

Đồng bao chuẩn  bị đồ vật cúng ông bà tổ tiên ngày Tết. Ảnh: Công Thử- TTXVN


 

Con cháu mặc áo truyền thốngg làm lễ tảo mộ mời ông bà tổ tiên về vui Tết. Ảnh: Công Thử- TTXVN

 

Đồng bào làm lễ tảo mộ mời ông bà tổ tiên về vui Tết. Ảnh: Công Thử- TTXVN

 

 
 

Đề xuất