Tây Ninh phát triển đàn bò thương phẩm

Tận dụng lợi thế về đất  đai,  đồng  cỏ  rộng, nguồn thức ăn dồi dào, tỉnh đã hỗ trợ đồng bào con giống, vốn để phát triển  đàn  bò thương phẩm,  cho  thu  nhập mỗi  năm  hàng  chục triệu đồng/hộ.
 
Đồng bào Khmer ở xã biên giới Tân Lập, huyện Tân Biên chăn nuôi bò theo hình thức chăn thả, tận dụng đồng cỏ tự nhiên

Để thịt bò Tây Ninh có  chỗ  đứng  trên  thị trường  và  hướng  tới xuất  khẩu,  tỉnh  đang triển  khai  xây  dựng thương  hiệu  “Bò  tơ Tây Ninh”,  đồng  thời xây  dựng  đề  án  cải tạo  đàn  bò  bằng  cách lai  tạo  giống  bò  địa phương  với  giống  bò ngoại nhập.
 
Đàn bò thương phẩm của một trang trại ở xã Cầu Khởi,huyện Dương Minh Châu
Tỉnh cũng khuyến  khích  đồng bào chăn nuôi theo mô hình trang trại, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu  nhập  cho  người chăn nuôi.

Nhờ nuôi bò thương phẩm, gia đình anh Nguyễn Thanh Tân, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên đã thoát nghèo


 

 

Đề xuất