Tây Ninh: Cộng đồng cùng chung tay xóa cầu “khỉ” tạm bợ ở vùng sâu

Cầu bê tông vững chắc vừa mới được xây dựng ở xã Phước Chỉ. 


 Lực lượng dân quân xã và nhân dân trực tiếp góp công xây cầu để giảm chi phí. 

Các lực lượng cùng chung tay xóa cầu “khỉ” tạm bợ ở vùng sâu

Những chiếc cầu bê tông chắc chắn thay thế cho những chiếc "cầu khỉ" tạm bợ


 

 

Đề xuất