Tây Nguyên đạt sản lượng lượng thực cao nhất từ trước đến nay

Trong mấy năm qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, các tỉnh Tây Nguyên đã khai hoang mở rộng diện tích lúa nước hai vụ đông xuân và hè thu lên trên 238.351 ha; đồng thời xây dựng trên 2.000 công trình thủy lợi lớn, vừa và nhỏ phục vụ tốt yêu cầu thâm canh cho cây lúa. Nông dân các tỉnh Tây Nguyên còn chú trọng đưa các giống lúa lai, giống lúa xác nhận vào gieo sạ đại trà như ML48, OM900, CT16, HT1, Q5, Bio404, Syn6, BTE-1, Ỉ64, VND95-20, GS9, TH3-3, TH3-5… Các giống ngô lai cho năng suất cao như NK67, NK7328, SSC586, LVN66, CP888, 30Y… cũng được gieo trồng phổ biến ở các tinh Tây Nguyên. 


Đề xuất