Tạo sinh kế gắn với định canh định cư

Nhiều mô hình kinh tế rừng phát triển.
 
Ông Đinh Văn Qua, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành cho biết: Khu tái định cư Phước Thành có tổng diện tích hơn 2,5 ha, đã được Nhà nước đầu tư gần 3 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi thiết yếu, nhằm đón 45 hộ đồng bào sinh sống ở những khu vực thường xuyên có nguy cơ bị sạt lở đất trong mùa mưa lũ, đến tái định cư ổn định lâu dài. Cùng với việc bố trí đất ở, địa phương cũng đã hoàn thành việc giao đất sản xuất, khoán rừng cho đồng bào sản xuất và khoanh nuôi bảo vệ rừng. 
 
Mô hình trồng cây công nghiệp cũng được đồng bào chú trọng.

Để thực hiện những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, ngay sau khi ổn định cuộc sống nơi ở mới, địa phương đã cử ra Ban đại diện, thay mặt bà con làm việc với đại diện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, để vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng cây nguyên liệu, cũng như hướng dẫn bà con sử dụng nguồn vốn, quản lý nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả. 
 
Bên cạnh trồng rừng, phát triển cây công nghiệp, đồng bào vẫn đẩy mạnh sản xuất để đảm bảo lương thực hằng ngày.

Nhờ cách làm này, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, xã Phước Thành có 439 hộ đồng bào thành lập 8 tổ tiết kiệm và được vay vốn với số tiền gần 10 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ được 22,7 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Một số hộ đã sử dụng vốn vay hiệu quả, vươn lên thoát nghèo như gia đình anh Hồ Văn Vừa ở thôn 1A, anh Hồ Văn Phong ở thôn 1B. Hàng chục hộ khác đã xây dựng được các mô hình kinh tế trang tại quy mô vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện canh tác và tập quán của đồng bào. 
 

Đề xuất