Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bảo hiểm y tế toàn dân

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Đánh giá kết quả thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và Đề án, Thủ tướng cho rằng, kết quả thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đạt 71,6% như hiện nay là một nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, đặc biệt là của ngành y tế và Bảo hiểm xã hội. Mệnh giá bảo hiểm y tế được nâng dần, nhiều biện pháp được triển khai để toàn dân, người nghèo, người có bảo hiểm y tế được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Chất lượng khám, chữa bệnh tăng lên, chi phí của người dân trong khám chữa bệnh giảm. Kết quả này đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; thể hiện sự bình đẳng xã hội, tinh thần tương thân, tương ái, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với người nghèo. Ảnh: Đức Tám- TTXVN

 


Đề xuất