Tạo điều kiện cho mọi thành phần được tham gia cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

 Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN

Bộ Tài chính cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm được ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 72/2018/QH14 và Quyết định 121/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, chính sách về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm sẽ có những tác động nhất định đến thị trường bảo hiểm Việt Nam như: đảm bảo cơ sở pháp lý để điều chỉnh các quan hệ xã hội và tương thích với các cam kết quốc tế; tạo ra trường pháp lý minh bạch, rõ ràng và chất lượng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được kiểm soát dẫn tới môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước gia nhập thị trường.

Ngoài ra, thị trường dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được mở rộng do nhận thức của khách hàng về vai trò của dịch vụ phụ trợ được tăng cường. Nhà nước bảo đảm sự phát triển lành mạnh, chuyên nghiệp hóa, đa dạng hóa dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; tối ưu hóa nguồn lực, chi phí khi sử dụng các hoạt động thuê ngoài. Từ đó, góp phần chuyên nghiệp hóa các khâu của quá trình kinh doanh bảo hiểm.

Ông Nguyễn Quang Huyền cũng cho biết, Luật đã nội luật hoá cam kết quốc tế về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm tại CPTPP bao gồm: tư vấn, đánh giá rủi ro, tính toán, giám định tổn thất và hỗ trợ giải quyết bảo hiểm… Điều này đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thị trường trong nước, hoàn chỉnh đầy đủ các yếu tố thị trường bao gồm kinh doanh, trung gian và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Luật này tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, khuyến khích phát triển thị trường phụ trợ bảo hiểm. Theo đó, Luật không hạn chế quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Cụ thể, cho phép tất cả các tổ chức có tư cách pháp nhân đáp ứng điều kiện có thể thực hiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Đồng thời, cá nhân không hạn chế quyền đầu tư, kinh doanh đối với 4 dịch vụ phụ trợ bảo hiểm còn lại, có thể thực hiện thông qua tổ chức dưới các hình thức như chủ đầu tư, góp vốn thành lập. Bên cạnh đó, Luật cũng không quy định điều kiện về đăng ký, cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp mà chỉ đưa ra điều kiện để làm cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hậu kiểm; không phân biệt giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Quang Huyền cũng cho hay, chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ là tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng. Tức là không ban hành các quy định hạn chế các cá nhân gia nhập thị trường, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền lợi của khách hàng khi tham gia.

Điều này có nghĩa, các cá nhân, tổ chức chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện thì được tham gia thị trường, còn lại Nhà nước sẽ thưc hiện quản lý theo hình hức hậu kiểm thông qua báo cáo, công tác thanh tra kiểm tra, cơ chế giám sát…

Đặc biệt, Luật này đó là không phân biệt giữa nhà đầu tư nước ngoài với trong nước đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Điều này sẽ tạo môi trường pháp lý bình đẳng, ổn định cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động, qua đó giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nguyên tắc đối xử quốc gia trong CPTPP.

Thùy Dương


Đề xuất