Tạo điều kiện cho đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, lành mạnh

Đồng bào Khmer vui đón Tết Chôl Chnăm Thmây

Nhằm tạo điều kiện cho đồng bào Khmer trong tỉnh đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, các cấp, các ngành vận động cộng đồng hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình chính sách, hộ nghèo là đồng bào Khmer; tổ chức thăm viếng các chùa, Salatel, điểm họp mặt của đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ đồng bào Khmer trong những ngày Tết. Cơ quan chức năng và các địa phương hướng dẫn đồng bào tổ chức lễ hội truyền thống phù hợp với phong tục, tập quán và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tuyên truyền, giải thích cho đồng bào hiểu rõ và nhận thức đúng chủ trương của Nhà nước về việc nghiêm cấm thả đèn trời (đèn gió) để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ. Các lực lượng như: Công an, quân sự có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự xã hội cho đồng bào Khmer đón Tết...

Ông Triệu Quang Lợi, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Cà Mau thông tin, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh xuất ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng nhằm tổ chức các hoạt động đón Tết Chôl Chnăm Thmây; qua đó, kịp thời động viên đồng bào tiếp tục chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, phấn đấu hơn nữa trong lao động, sản xuất, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới”.
Huỳnh Anh 
 

Đề xuất