Tạo cơ chế thuận lợi cho các hợp tác xã phát triển

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Trong những tháng cuối năm 2019, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đặt mục tiêu trong 6 tháng cuối năm phấn đấu thành lập mới 4.319 tổ hợp tác, 1.476 hợp tác xã, 24 liên hiệp hợp tác xã. Số lượng hợp tác xã hiệu quả đạt trên 60%, số cán bộ được đào tạo tăng 10%, số lượng thành viên tăng 8%, thu nhập thành viên tăng 10% trở lên. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ triển khai thành công 63 mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị và 27 mô hình hợp tác xã sinh kế.

Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012, trọng tâm các chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho các hợp tác xã, đảm bảo thực hiện có hiệu quả; tham mưu, đề xuất Chính phủ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng tạo cơ chế thuận lợi cho các hợp tác xã huy động nguồn lực, liên kết chuỗi giá trị với các doanh nghiệp. Các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đầu tư tăng quy mô, mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, minh bạch tài chính, tạo lòng tin cho thành viên và chính quyền địa phương.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2019, đơn vị sẽ tập trung hoàn thành 13 đề án Chính phủ giao, nhất là đề án nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ công cho các hợp tác xã về vốn, đào tạo, thương mại, công nghệ, kiểm toán. Cùng đó, đẩy mạnh, kiểm tra chặt chẽ thực hiện thành công các mô hình hợp tác xã ở các tỉnh, thành phố và tổng kết nhân rộng trong những năm tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội của toàn hệ thống Liên minh Hợp tác xã vào năm 2020 và tăng cường hệ thống Liên minh hợp tác xã. Mặt khác, đơn vị sẽ làm tốt tuyên truyền trong và ngoài nước, đối ngoại để nâng cao nhận thức xã hội cũng như huy động các nguồn lực phục vụ cho hợp tác xã trong thời gian tới. 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: cần tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã; trong đó, bố trí ngân sách, lồng ghép các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp theo hướng hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã có hiệu quả; ban hành quy định ưu đãi về thuế, tiền thuê đất đối với hợp tác xã theo hướng miễn thuế, VAT và thuế thu nhập đối với các dịch vụ dùng chung đầu vào của hợp tác xã…

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La Hoàng Văn Chất, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần có chính sách đào tạo, thu hút cán bộ trẻ và được đào tạo bài bản về làm việc ở hợp tác xã lâu dài; tiếp tục hỗ trợ về xây dựng mô hình hợp tác xã theo chuỗi giá trị; giúp các hợp tác xã mở rộng liên kết và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã quyết liệt, năng động trong chỉ đạo, điều hành, tích cực tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ, xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; triển khai xây dựng 63 mô hình và hỗ trợ 27 mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị.

Tại nhiều địa phương, hợp tác xã đang trở thành loại hình phổ biến, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế tổ chức sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, vận tải đường bộ như Sơn La, Yên Bái, Đồng Tháp, Đồng Nai, Thanh Hóa, Bắc Giang, Ninh Bình, thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh. Lao động trẻ có chuyên môn khởi nghiệp bằng mô hình hợp tác xã đạt hiệu quả cao như Bắc Kạn, Hà Giang, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang.

Nhiều hợp tác xã có nhận thức và tích cực huy động nguồn lực đầu tư sản xuất gắn với chuỗi giá trị, đến nay, cả nước có gần 2.000 hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo qui trình VietGAP, GlobalGAP, công nghệ cao và hơn 3.000 hợp tác xã phi nông nghiệp có thị trường tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả cao.

Nguyễn Cường

Đề xuất