Tăng số trẻ trong nhóm lớp mẫu giáo độc lập, tư thục nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương

Trẻ mẫu giáo vùng đặc biệt khó khăn và thuộc hộ nghèo được hỗ trợ ăn trưa. Ảnh: TTXVN

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết " Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non tư thục có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2015. Đến nay, các quy định về điều kiện, thủ tục thành lập, chia tách, đình chỉ, giải thể và điều kiện hoạt động trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục và nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đã được quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Quyết định số 2056/QĐ-BGDĐT ngày 15/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đã quy định bãi bỏ một số khoản, điểm trong Điều 14 của Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ".

Thực tế hiện nay, việc thực hiện Quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT tại một số địa phương, đặc biệt ở khu công nghiệp, khu đô thị, khu đông dân cư đang gặp những khó khăn, bất cập. Theo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, số trẻ trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không quá 50 trẻ, song thực tế nhiều nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục vượt trên 50 trẻ, có trường hợp trên 100 trẻ do khó khăn về điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức để thành lập trường. Việc tồn tại các nhóm lớp này hiện nay là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con theo giờ giấc linh hoạt, gần khu dân cư của phụ huynh trong điều kiện trường công lập không đủ khả năng đáp ứng.

Theo ông Nguyễn Bá Minh, việc xây dựng Thông tư sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục nhằm đảm bảo thống nhất với quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ và danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia phát triển giáo dục mầm non; đồng thời, đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nội dung sửa đổi tập trung vào vấn đề khó khăn, cốt lõi của thực tiễn cần giải quyết ngay. Khi Luật giáo dục sửa đổi được ban hành sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện phù hợp với Luật.

Ông Nguyễn Bá Minh cũng nêu rõ " Ngoài việc bãi bỏ một số khoản theo Quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, Dự thảo thông tư sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục chỉ sửa đổi ở Điều 14, với quy định cụ thể: Sửa đổi, bổ sung khoản 2, quy định về số trẻ trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục: tăng số trẻ trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có không quá 70 trẻ (quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT là không quá 50 trẻ). Bên cạnh đó, bổ sung quy định về tổ trưởng chuyên môn trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn của tổ trưởng quản lý hoạt động chuyên môn ".

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải dự thảo Thông tư trên mạng internet để xin ý kiến rộng rãi nhân dân. Các ý kiến sẽ được tiếp thu để hoàn thiện Thông tư trước khi ban hành chính thức.
Việt Hà 
 

Đề xuất