Tăng cường tuyên truyền chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trên sóng phát thanh

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp công tác giai đoạn 2011 - 2020 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.

Tang cuong tuyen truyen chinh sach dan toc cua Dang, Nha nuoc tren song phat thanh hinh anh 1Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ, đồng chủ trì Hội nghị.

Theo Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ, chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã được hai cơ quan nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nội dung của Chương trình và thực tế tình hình từng địa phương, vùng miền, hai cơ quan đã xác định rõ nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp. Các nội dung của chương trình đều được triển khai tích cực, hiệu quả ở các địa phương, qua đó góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước.

Tang cuong tuyen truyen chinh sach dan toc cua Dang, Nha nuoc tren song phat thanh hinh anh 2Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng quà lưu niệm cho đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Khẳng định hai cơ quan đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho rằng, các hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan đã động viên, cổ vũ tinh thần tự lực, tự cường dân tộc, vượt qua khó khăn, thử thách của các tầng lớp nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Tang cuong tuyen truyen chinh sach dan toc cua Dang, Nha nuoc tren song phat thanh hinh anh 3Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tại Hội nghị, Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Đài Tiếng nói Việt Nam đã được ký kết nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên trong thực thi các nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những định hướng lớn, chiến lược, chương trình dài hạn, các đề án, chính sách về lĩnh vực công tác dân tộc đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao dân trí, tinh thần cảnh giác cho đồng bào các dân tộc, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng...

Tang cuong tuyen truyen chinh sach dan toc cua Dang, Nha nuoc tren song phat thanh hinh anh 4Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Cùng với việc phối hợp tuyên truyền thực hiện Đề án Tổng thể và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025, hai cơ quan sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền về chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, những thành tựu đạt được trong công tác dân tộc, thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Dân tộc; bố trí thời gian phát sóng phù hợp với tập quán sinh hoạt, sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số; đăng tải nội dung tuyên truyền trên toàn bộ hệ thống truyền thông đa phương tiện của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tang cuong tuyen truyen chinh sach dan toc cua Dang, Nha nuoc tren song phat thanh hinh anh 5Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đồng thời, hai cơ quan sẽ tích cực phối hợp để thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm chống phá cách mạng Việt Nam... Các nội dung tuyên truyền được phát trên kênh Phát thanh dân tộc với 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số, phát sóng trực tiếp tại các vùng, miền có đồng bào dân tộc thiểu số cư trú.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Định hướng về chính sách dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên

Sáng 2/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học: “Quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo ở Tây Nguyên: Xu hướng biến đổi và định hướng chính sách” theo hình thức trực tuyến với 3 điểm cầu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III và Tỉnh ủy Đắk Lắk. Cùng tham dự có một số chuyên gia, nhà nghiên cứu chuyên ngành.Đề xuất