Tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố
Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, giúp Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, làm rõ những hạn chế, vướng mắc, khó khăn; trên cơ sở đó thống nhất chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phối hợp sâu rộng, hiệu quả hơn nữa, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội mới thông qua, để phát triển Thành phố nhanh, bền vững hơn.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị cần thảo luận, đánh giá thẳng thắn kết quả phối hợp trong công tác trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua; mạnh dạn chỉ ra những vấn đề tồn tại; trao đổi nội dung, biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác này trong thời gian tới.

Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cần thống nhất các chủ trương, giải pháp công tác lớn, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 16 - NQ/TW và Kết luận số 21 ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW; thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về Quy chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác phối hợp trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương, một số nội dung tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót; tăng cường công tác bảo vệ an ninh kinh tế, kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư gây phương hại đến an ninh quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho các lãnh đạo Thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an Thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị Thành phố thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý có hiệu quả mọi tình huống phức tạp về an ninh trật tự, mở cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm; tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 5 đồng chí lãnh đạo Thành phố đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân./.

Đề xuất