Tăng cường phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới Lạng Sơn

Thực hiện Đề án trên, năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đến các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 5 huyện biên giới tích cực thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép trong các cuộc họp; tuyên truyền thông qua cấp phát tài liệu, hệ thống loa truyền thanh khu dân cư, các phương tiện thông tin đại chúng, làm tốt công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới; tuyên truyền thông qua hoạt động sân khấu và xét xử lưu động các vụ án.

Các huyện biên giới đã củng cố, kiện toàn mô hình câu lạc bộ pháp luật, tổ hòa giải ở khu dân cư. Đến nay, 100% các thôn, bản, khối phố khu vực biên giới có tổ hòa giải. Các cuộc thi về "Tìm hiểu pháp luật”, “Hội thi báo cáo viên pháp luật giỏi”… được triển khai để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các hòa giải viên. Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai các đợt tuyên truyền phòng chống ma túy, mua bán người cho người dân tại các xã biên giới…
 
Lực lượng Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc phát tờ rơi phổ biến pháp luật cho cư dân vùng biên giới Việt – Trung. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, đơn vị đã thành lập 21 Tổ thông tin truyền thông của 11 đồn biên phòng. Các Tổ thông tin truyền thông này tổ chức biên tập các bản tin đa dạng và phong phú về nội dung như các chính sách pháp luật mới, các chương trình xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, nêu gương các tổ chức cá nhân trong bảo vệ đường biên cột mốc… Các đồn biên phòng tiếp tục phát huy tốt mô hình “Biên giới với học đường”, phối hợp với các trường học tổ chức 12 cuộc tham quan hệ thống đường biên, cột mốc với sự tham gia của trên 1.200 học sinh và giáo viên, kết hợp phổ biến giáo dục cho học sinh về ý thức quốc gia, quốc giới, nâng cao trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án, ông Nguyễn Long Hải, qua 1 năm thực hiện Đề án đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm cho tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới ổn định.

Mặc dù vậy, như Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã nêu ra, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn chưa đa dạng, chủ yếu vẫn là tuyên truyền miệng thông qua hội nghị; việc duy trì hoạt động của câu lạc bộ, tổ tư vấn pháp luật ở thôn bản, khu dân cư còn hạn chế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy các cấp và các đơn vị thành viên trong Ban Chỉ đạo cần làm tốt hơn công tác phối hợp và chỉ đạo sát sao, nghiêm túc, xác định cụ thể các nội dung cần triển khai trong năm; thường xuyên củng cố, kiện toàn Tổ thông tin tuyên truyền của các đồn biên phòng và các xã, thị trấn biên giới, đưa hoạt động đi vào nền nếp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tủ sách, ngăn sách pháp luật ở trường học vùng biên. Ngoài ra, các cấp cần nghiên cứu, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, biên soạn các tờ rơi, tờ gấp phù hợp để tuyên truyền và phát hành trong nhân dân vùng biên.

Nguyễn Quang Duy
 

Đề xuất