Tăng cường phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ

Tham dự Hội thảo có TS. Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử; Ths. Nguyễn Nam Hải - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Duy Hiếu - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Gia Lai; PGS.TS Đoàn Văn Cánh - Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, Ủy viên Hội đồng phát triển, ứng dụng NLNT Quốc gia; ông Nguyễn Hữu Quang - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp thuộc Viện NLNT Việt Nam, Ủy viên Hội đồng phát triển, ứng dụng NLNT Quốc gia; TS. Phan Sơn Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân (Đà Lạt); TS. Trịnh Công Tư - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, phân bón và môi trường Tây Nguyên; Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Kon Tum và đại diện các sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường… của tỉnh Gia Lai.
 
Phiên thảo luận của Hội thảoẢnh: Cục Năng lượng nguyên tử

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã xem phim tư liệu “Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam” và nghe các chuyên gia trình bày các báo cáo về: Tình hình phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2016; vai trò của kỹ thuật hạt nhân trong nghiên cứu và bảo vệ tài nguyên nước đặc biệt là tài nguyên nước dưới đất khu vực Tây Nguyên; ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nghiên cứu xói mòn, suy thoái đất và bồi lắng trầm tích; ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phục vụ phát triển bền vững.
 
Ngày nay, kỹ thuật đồng vị được sử dụng để đánh giá nguồn gốc, cơ chế bổ cấp, tuổi và động học của nước dưới đất, tương tác giữa nước mặt và nước dưới đất, đánh giá mức độ ô nhiễm của nước dưới đất.
 
TS. Hoàng Anh Tuấn và Ths. Nguyễn Nam Hải đã chủ trì phiên thảo luận về nhu cầu hợp tác ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ kinh tế - xã hội, tập trung trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, tài nguyên đất, nước dưới đất và môi trường. TS. Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh vai trò và triển vọng ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung, đặc biệt là triển vọng ứng dụng các kỹ thuật đồng vị phục vụ hiệu quả cho quản lý toàn diện tài nguyên nước dưới đất.

Đề xuất