Tăng cường hợp tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh:TCĐLCL

Tại buổi làm việc, hai bên đã có những chia sẻ liên quan đến chính sách, chế độ và hiện trạng đánh giá, thử nghiệm, quản lý tiêu chuẩn an toàn, hiện trạng quản lý thị trường nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt là của các sản phẩm công nghiệp, gia dụng. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã trao đổi về khả năng hợp tác trong tương lai về quản lý tiêu chuẩn chất lượng.
 
Đại biểu phía Tổng cục TCĐLCL. Ảnh:TCĐLCL
 
KATRI (Korea Apparel Testing and Research Institute) là viện nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá, chứng nhận nhà nước Hàn Quốc được thành lập từ năm 1965 nhằm thực hiện các chức năng thử nghiệm, đánh giá, kiểm tra, chứng nhận, nghiên cứu, tư vấn về hiện trạng công nghiệp trong các lĩnh vực dệt may, hoá học, các sản phẩm gia dụng, các sản phẩm dùng cho công nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá và hỗ trợ các kỹ thuật cần thiết cho ngành công nghiệp.
 
Đại biểu phía KATRI. Ảnh:TCĐLCL

 


Đề xuất