Tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo

Báo cáo về việc đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo của Trung ương Đoàn nêu rõ: hiện, thanh niên tôn giáo của nước ta có trên 4,2 triệu người, chiếm 17,18% trên tổng số 25 triệu thanh niên Việt Nam và chiếm 4,98% dân số cả nước. Quán triệt quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác tôn giáo, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo. Nhiều cơ sở đã có những cách làm hay, mô hình hiệu quả thu hút, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội, động viên thanh niên tín đồ tôn giáo hăng hái tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở.

Thời gian qua, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền cho các đoàn viên, thanh niên tín đồ tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo thông qua các buổi tọa đàm, diễn đàn các chương trình tập huấn, tuyên truyền trên các website, các phương tiện báo chí của Đoàn, qua mạng xã hội, đồng thời thường xuyên vận động thanh niên, tín đồ tôn giáo và các chức sắc trẻ tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước “sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tín ngưỡng tôn giáo lành mạnh đúng pháp luật. Để việc đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo đạt hiệu quả, Ban Bí thư Trung ương Đoàn kiến nghị cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về quan điểm chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước cho đội ngũ chức sắc, chức việc và thanh niên tín đồ tôn giáo; vận động các chức sắc, chức việc thanh niên tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức Đoàn, Hội phát động nhằm góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phối hợp của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong việc hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo theo hướng đi vào chiều sâu để thanh niên tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và thanh niên vùng khó khăn có đông tín đồ tôn giáo.

Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý Ban Bí thư Trung ương Đoàn cần quan tâm củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở để nắm được thanh niên, trong đó có thanh niên tín đồ tôn giáo. Đặc biệt các cấp Đoàn, Hội cần phát động những phong trào, cuộc vận động để thanh thanh niên tín đồ tôn giáo có điều kiến cống hiến, trưởng thành qua việc học tập và khởi nghiệp; quan tâm phối hợp tạo điều kiện để cùng các tôn giáo tham gia vào các chương trình an sinh xã hội, giáo dục dạy nghề, khám chữa bệnh, bảo vệ môi trường; chú trọng việc xây dựng các thiết chế sinh hoạt ở địa phương để lôi cuốn, thu hút, tập hợp thanh niên, hướng thanh niên tín đồ tôn giáo tới mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển./.
Phúc Hằng 
 

Đề xuất