Tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện; các trường cao đẳng sư phạm; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Theo đó, kết quả thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua cho thấy, công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, vai trò quản lý của các cơ quan quản lý được nâng cao. Tuy nhiên, công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ còn có những tồn tại, hạn chế, một số nội dung thực hiện chưa đúng quy định.

Để bảo đảm công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đúng quy định hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo, các cục, đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm ban hành hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản về quản lý văn bằng, chứng chỉ theo đúng nội dung, yêu cầu quy định tại Thông tư số 21/2019/TT- BGDĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở, bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông, bằng tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm, bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, văn bằng giáo dục Đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Đồng thời, thực hiện cấp văn bằng, chứng chỉ đúng quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp của giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu thực hiện việc quản lý văn bằng, chứng chỉ chặt chẽ, khoa học, đúng quy định, trong đó đặc biệt chú trọng những nội dung: Ký văn bằng, chứng chỉ đúng thẩm quyền (trường hợp người có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ chưa được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20); Lập và quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ, sổ cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ đúng quy định; Chấn chỉnh việc cho phép nhận thay văn bằng, chứng chỉ.

Các đơn vị thực hiện việc in, quản lý, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong việc tự chủ in, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Các đơn vị thực hiện công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, xây dựng các phần mềm tra cứu để tạo thuận lợi người có văn bằng, chứng chỉ, cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan tra cứu, xác minh, công nhận văn bằng, chứng chỉ. Việc công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ đồng thời phải bảo đảm quyền bảo mật thông tin cá nhân của người được cấp văn bằng, chứng chỉ.

Trong văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trong việc việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp các loại chứng chỉ; kiên quyết dừng hoạt động bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ của các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện theo quy định hoặc có sai phạm.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ, thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đối với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện đúng Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Các trung tâm sát hạch phải đủ điều kiện về tư cách pháp nhân, nhân sự; cơ sở vật chất, ngân hàng câu hỏi thi, phần mềm tổ chức thi; việc thành lập Hội đồng thi, quy trình tổ chức và phê duyệt kết quả thi, cấp chứng chỉ đúng thẩm quyền quy định. Ngoài ra, hoạt động của các trung tâm sát hạch phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Đối với chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, thực hiện theo Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, Quyết định số 03/2006/QĐ- BGD&ĐT ban hành Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số và các văn bản quy định chương trình dạy tiếng của một số dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; trong đó, lưu ý điều kiện, thẩm quyền và đối tượng được cấp chứng chỉ quy định tại Điều 8 Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT.

Đối với chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Trung cấp Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Các đơn vị không có tên trong Quyết định số 2320/QĐ-BQP ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tự chủ mới được tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đối với chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, đơn vị cấp chứng chỉ phải thực hiện bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ đúng đối tượng, cấp chứng chỉ đúng thẩm quyền quy định tại các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và các văn bản quy định về bồi dưỡng giáo viên.

Đối với việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của nước ngoài trên địa bàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh chỉ cho phép thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn đối với các đơn vị, tổ chức được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Việt Hà

Tin liên quan

Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về các chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Theo Công văn 1797/VPCP-TCCV ngày 19/3/2021 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 931/BNV-ĐT ngày 9 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 616/BNV-ĐT ngày 9 tháng 2 năm 2021 về hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.


Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020: Quy định về ngoại ngữ, tin học phù hợp với từng vị trí việc làm

Tối 2/12, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho hay, việc này nằm trong quá trình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, cụ thể là thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm non, phổ thông. Trong chương trình đào tạo của giáo viên đã tuân theo quy chuẩn quốc gia, có yêu cầu về tin học, ngoại ngữ. Với giáo viên đang giảng dạy, Bộ sẽ đưa vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên.


Giảm thủ tục hành chính, văn bằng, chứng chỉ trong công tác cán bộ

Giảm thủ tục hành chính, văn bằng, chứng chỉ trong công tác cán bộ là yêu cầu của Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trong Kế hoạch vừa được ban hành về xây dựng các nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng, có hiệu lực thi hành cùng với hiệu lực thi hành của Luật (01/7/2020).Đề xuất