Tăng cường công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những kết quả nổi bật là thành phố đã cụ thể hóa Nghị quyết 25 phù hợp với thực tiễn thành phố. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25 của lãnh đạo thành phố có bước đi chắc chắn, có trách nhiệm, có đổi mới ở các cấp, sát với mục tiêu, quan điểm Nghị quyết. Trong quá trình đó, thành phố đã có nhiều mô hình hiệu quả được triển khai rộng rãi; thành phố luôn quan tâm đến tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, chăm lo cho người dân, nhất là người dân yếu thế.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
 
Để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 25, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao nhận thức một cách đồng bộ trong hệ thống chính trị về công tác dân vận, để mỗi cán bộ, đảng viên xem vấn đề của dân cũng là vấn đề của mình, thực hiện tốt việc nêu gương. Cùng với tiếp tục quan tâm nhu cầu chính đáng, cuộc sống người dân một cách thiết thực, đảm bảo công bằng xã hội; tăng cường trao đổi thông tin với người dân, tập trung giải quyết ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân.
 
Theo đồng chí Trương Thị Mai, trong tình hình mới, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội sẽ kéo theo những yếu tố phát sinh, vì vậy thành phố cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị, công tác dân vận phải gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ, củng cố lòng tin người dân. Thành phố cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được để tạo được sự hài lòng, đồng thuận, tham gia hưởng ứng tích cực của người dân, từ đó xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
 
Từ kết quả thực tiễn, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn thiện Nhân nhận định, công tác dân vận thành phố thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố. Lắng nghe tiếng nói của dân là nội dung thành phố đẩy mạnh thực hiện thông qua nhiều kênh, nhiều ban, ngành các cấp thực hiện. Cùng với đó, sự chuyển biến trong công tác dân vận đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân.
 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng nhìn nhận, cùng với những kết quả đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế như một số cán bộ có thái độ phục vụ dân chưa tốt. Để giải quyết vấn đề, không chỉ nâng cao nhận thức mà phải có văn bản quy định, thể chế và tiến hành đồng bộ. Thành phố sẽ hệ thống lại tất cả các văn bản quy định về việc lắng nghe và giải quyết các nguyện vọng chính đáng của người dân, từ đó kiến nghị Trung ương ban hành hệ thống văn bản.
 
Để tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của người dân, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết thành phố đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cùng với HĐND, cấp ủy cũng sẽ có chương trình giám sát về cải cách hành chính; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe nhằm giải quyết các bức xúc của người dân, Đảng phải có chương trình giám sát vấn đề này.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
 
Theo báo cáo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 25, công tác dân vận của Đảng bộ thành phố đạt nhiều kết quả tích cực; thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiều chính sách để phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, quan tâm lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Công tác dân vận của chính quyền có chuyển biến tích cực, nhận thức về vai trò của công tác dân vận được nâng lên, từ đó tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là trong giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.
 
Cùng với đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ngày càng quan tâm lãnh đạo và phát huy vai trò MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện các chủ trương chính sách, hoạt động lãnh đạo điều hành; lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp và tích cực điều chỉnh, giải quyết vấn đề bức xúc của người dân.
 
Cùng với kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những mặt còn hạn chế trong công tác dận vận thời gian qua. Cụ thể như, việc nắm và dự báo tình hình nhân dân, lắng nghe những phản ánh của cơ sở để tham mưu cấp ủy các giải pháp xử lý có lúc chưa kịp thời; công tác dân vận của chính quyền ở một số sở, ngành thành phố vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Cùng với đó, chưa có sự chuyển động rõ nét trong việc thực hiện các quy chế, quy định của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến công tác dân vận; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn hình thức; hiệu quả cải cách hành chính chưa cao cũng tác động không nhỏ đến công tác dân vận./.
 T.Hoài

Đề xuất