Tăng cường công tác dân vận ở vùng biên

 Quang cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Theo đó, các đơn vị đã ký kết sáu nội dung trọng tâm như: phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị ở địa phương và Trung đoàn; tham gia xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xóa đói, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động như: “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”... Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng phối hợp xây dựng mô hình, điển hình “dân vận khéo”, đơn vị “dân vận tốt” trên các lĩnh vực đời sống xã hội gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đặc điểm, điều kiện của địa phương...

Chương trình ký kết nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động về trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần dân, tăng cường, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp...

Trung đoàn 717 (Bình đoàn 16), Ban Dân vận Huyện ủy Bù Đốp và Ban Dân vận Huyện ủy Lộc Ninh đã ký kế hợp tác. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Tại buổi ký kết, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước Lý Trọng Nhân ghi nhận kết quả phối hợp thực hiện giữa Trung đoàn 717 với địa phương thời gian qua. Để chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2021 đạt hiệu quả, ông Lý Trọng Nhân đề nghị các bên tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm cao trong phục vụ nhân dân; phong cách làm việc sâu sát cơ sở, gần dân “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, dân tin”...

Hàng năm, các bên xây dựng kế hoạch cụ thể, trong quá trình thực hiện nếu có nội dung phát sinh, lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị chủ động, kịp thời, thống nhất thực hiện. Cùng với đó là tham mưu để cụ thể hóa từng nội dung phối hợp thực hiện, chọn một số việc có tính xuyên suốt làm đòn bẩy để chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả chung.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trung đoàn 717 đã phát huy sức mạnh tổng hợp, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất để xây dựng thành công mô hình quốc phòng gắn với kinh tế địa phương. Trung đoàn 717 luôn gắn bó mật thiết với chính quyền địa phương, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, trong những năm qua, Trung đoàn 717 đã phát triển trên 2.480 ha cao su và xây dựng một nhà máy chế biến mủ công suất 5.000 tấn/năm. Trong đó, khoảng 1.200 ha cao su đã được đơn vị giao cho 431 hộ dân nhận khoán chăm sóc, khai thác. Đặc biệt, Trung đoàn cũng đào tạo nghề khai thác mủ cao su, giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động trong đơn vị và địa phương.

Trung đoàn còn bố trí sắp xếp ổn định 10 khu dân cư dọc tuyến biên giới gắn với thế trận phòng thủ của địa phương tại các đội sản xuất với 440 hộ; bố trí đất ở, đất sản xuất cho 450 gia đình cán bộ, công nhân viên, người lao động, hộ người đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở... Ngoài ra, đơn vị còn tham gia xây dựng nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng con giống vật nuôi, xây dựng đường nông thôn…
K Gửi H

Đề xuất