Tăng cường bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Theo Tổng cục Thủy sản, vùng biển nước ta có gần 1.200 loài hải sản; trong đó có 945 loài cá, 135 loài giáp xác, còn lại thuộc nhóm khác. Sản lượng khai thác hải sản hiện nay đã vượt quá giới hạn khai thác cho phép trên 30%, trong đó chủ yếu là đối với nhóm hải sản tầng đáy.

Trong khi đó, sản lượng khai thác hải sản của nhóm cá nổi vẫn nằm trong giới hạn khai thác cho phép và còn tiềm năng. Về nguồn lợi thủy sản nội đồng, nước ta có khoảng trên 700 loài thủy sản sinh sống tại các thủy vực nội đồng, sản lượng khai thác khoảng 300.000 tấn/năm, trong đó có nhiều loài quý hiếm cho giá trị kinh tế cao.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập được 10 khu bảo tồn biển, bên cạnh đó 4 khu bảo tồn biển đã hoàn thành quy hoạch chi tiết, 2 khu bảo tồn biển đang xây dựng quy hoạch chi tiết. Theo đánh giá, các khu bảo tồn biển hoạt động cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, việc quản lý các khu bảo tồn biển còn chồng chéo, thiếu thống nhất, việc ngăn chặn hành vi khai thác vi phạm pháp luật trong và xung quanh khu bảo tồn biển chưa hiệu quả.

Theo ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản thuộc Tổng cục Thủy sản, cần tăng cường nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào khai thác thủy sản, nhằm giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch và nâng cao chất lượng sản phẩm sau khai thác; ứng dụng công nghệ vệ tinh, viễn thám vào quản lý, kiểm soát khai thác, bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sinh.

Đại diện Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận đề xuất, cần thành lập Quỹ bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhằm triển khai các chính sách chuyển đổi nghề nghiệp đối với ngư dân nghèo ven biển; quy định cụ thể trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cơ quan liên quan về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng cường đầu tư về lực lượng, phương tiện, kinh phí cho cơ quan thực hiện công tác bảo vệ đa dạng sinh học.
 
Nguyên Lý 
 

Đề xuất