Tân Thành giảm nghèo nhờ trồng cam sành

Toàn xã đã trồng được trên 900 ha cam sành, trong đó khoảng 250 hộ có thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng/năm. Xã đã thành lập được 2 hợp tác xã. Đặc biệt, cam sành của Hợp tác xã Đông Bình đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhậnnhãn hiệu "Cam sành Ngã Bảy".

Mùa thu hoạch cam sành ở xã Tân Thành 

Cam sành hiện là cây xóa đói, giảm nghèo cho người dân Tân Thành, góp phần đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Xã Tân Thành đẩy mạnh chuyển đổi diện tích các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cam sành
Vườn ươm giống cam sành ở xã Tân Thành  
Đường giao thông trong xã được nâng cấp
Toàn xã đã trồng được trên 900 ha cam sành

 Đề xuất