Tầm xa của tên lửa "Pantsir-SM" tăng gấp đôi

Tổ hợp Pantsir-S1.

Ông Alexander Khomyakov giải thích rằng có thể đạt được điều này nhờ bộ phận ngắm bắn đa chức năng mới. Ông nói thêm rằng trong khuôn khổ của công trình chế tạo "Pantsir-SM" cũng sẽ phát triển mô-đun radar mới hoạt động với ăng ten mảng pha. 

Tầm xa phát hiện mục tiêu của tổ hợp mới sẽ tăng đến 75 km (từ tầm xa 40 trong phiên bản "Pantsir-SM" hiện nay). 

"Pantsir-SM" được chế tạo trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa triệt để tên lửa và tổ hợp "Pantsir-S". Tổ hợp là sự kết hợp giữa pháo tự động 30mm và tên lửa phòng không siêu thanh.
 

Đề xuất