Tạm dừng xây Khu trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương

Một góc Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho một số địa phương lập quy hoạch và chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính theo hướng đảm bảo đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống hành chính tập trung, hiệu quả, sử dụng nguồn vốn đầu tư từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất các cơ sở nhà, đất hành chính cũ và ngân sách địa phương. 

Tuy nhiên, để có điều kiện đánh giá kỹ hơn và rút kinh nghiệm việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương trong thời gian qua và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề xây dựng khu hành chính tập trung, trong phiên trả lời chất vấn chiều 17/11 của Quốc hội, lý giải về chủ trương xây dựng khu hành chính tập trung, Phó Thủ tướng cho biết do không được quy hoạch trước nên mỗi khu hành chính thường chiếm diện tích lớn, khoảng 33 ha/khu. 

Trong quá trình phát triển của địa phương, nhiều trụ sở hành chính nằm giữa khu trung tâm kinh tế hoặc thương mại, không phù hợp với điều kiện phát triển, cần phải xem xét quy hoạch tập trung các khu trung tâm hành chính để đảm bảo cải cách hành chính và tạo điều kiện cho việc tiếp xúc của người dân đối với các dịch vụ công. 

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quy hoạch trung tâm hành chính tập trung phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị của các địa phương đó đồng thời phải phân kỳ các dự án đầu tư phù hợp với khả năng tài chính của từng địa phương và trên cơ sở chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các cơ sở hành chính cũ để chuyển ra. 

Nếu diện tích trung tâm hành chính cho một địa phương có thể rút từ 33ha xuống còn từ 3-6ha, sở, ngành tập trung một khối, sẽ tiết kiệm diện tích đất lớn để chuyển thành trung tâm thương mại. Tuy nhiên, thời gian qua, một số địa phương thực hiện quy hoạch, xây dựng với nguồn lực lớn. 

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị dừng lại và giao cho Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá lại các trung tâm hành chính mới thực hiện, những mặt được và hạn chế, có văn bản chấn chỉnh và thực hiện phù hợp với địa phương.


Đề xuất