Tái hiện Nghi lễ “Lẩu Then” của đồng bào dân tộc Tày

 Thầy Then tổ chức báo lễ. Ảnh: Hoàng Hải  
 
Xin quẻ trước khi vào lễ chính. Ảnh: Hoàng Hải 

Trong những nghi thức dân gian, nghi lễ Lẩu Then, diễn xướng Then là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Tày. Các thầy then là người có uy tín trong cộng đồng, là người am hiểu về phong tục, có thể thực hiện tất cả những nghi lễ tâm linh truyền  thống, từ ma chay, cưới hỏi đến mừng thọ... Các thầy then càng có các cấp bậc cao càng có nhiều quyền năng cũng như uy tín. Sau một thời gian hành nghề, các thầy Then sẽ tổ chức một cuộc đại lễ, để lên bậc.


 
Thầy Then tiến hành nghi thức mời thân linh về nhập vào bản thân mình.
Ảnh: Hoàng Hải 

“Nghi lễ Lẩu Then” được tổ chức tái hiện đảm bảo nguyên gốc phần nghi lễ theo đúng phong tục của địa phương.


 
Thầy Then tổ chức khai lẩu, sau đó sẽ ban lộc cho mọi người. Ảnh: Hoàng Hải 

Chủ lễ của “Nghi lễ Lẩu Then” là ông Nguyễn Văn Thọ. Trình tự “Nghi lễ Lẩu Then” gồm các bước: Nhà Then tổ chức báo lễ, đón rước các vị tổ nghề Then được thờ tự trong gia tiên xuống nhân gian chứng kiến đàn lễ. Phần “Kiểm lễ”, nhà Then kiểm đếm các loại lễ vật được dâng cúng trong buổi lễ. Phần thứ 3, nhà Then sẽ tổ chức khai lẩu. Thầy Then sẽ ban lộc, rượu, sau đó sẽ phát bùa chú, buộc sợi dây chỉ vàng vào cổ tay từng người. Tùy vào từng điều kiện, hoàn cảnh, mong muốn trong cuộc sống của mỗi người mà thầy Then sẽ ban lời chúc, bình an, cầu lộc, cầu tài, xua đuổi tà khí cho mọi người. Sau đó, nhà Then hát báo cáo trình buổi lễ đã hoan hỉ và múa chầu hầu. Phần cuối cùng là hát để hồi binh, hồi mã kết thúc buổi lễ.


 
Thầy Then tiến hành phát bùa chú và buộc dây đỏ vào cổ tay mọi người để cầu tài, cầu lộc, xua đuổi tà khí… Ảnh: Hoàng Hải 
 

 

 
Sau khi ban lộc, nhà Then hát múa chầu hầu. Ảnh: Hoàng Hải 
 
Nhà Then hát hồi binh, hồi mã để hoan hỉ kết thúc buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hải
 
Đốt vàng mã và tạ ơn trời đất ban cho buổi lễ được tiến hành suôn sẻ, tổ đẹp. Ảnh: Hoàng Hải 

“Nghi lễ Lẩu Then” của người Tày vừa đặc sắc về hình thức lại vừa chứa đựng giá trị cổ truyền, duy trì một phong tục mang đậm bản sắc văn hóa và gắn kết tình làng nghĩa xóm của đồng bào dân tộc Tày tỉnh Lạng Sơn.

Hoàng HảiĐề xuất