Tái hiện nghi lễ kéo co của dân tộc Tày huyện Bắc Hà

Thầy cúng làm lễ trước khi vào thi kéo co. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tái hiện nghi lễ kéo co của dân tộc Tày xã Bảo Nhai (Bắc Hà).
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Nam thanh niên dân tộc Tày tham gia kéo co. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Biểu diễn văn nghệ chào mừng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 
Thiếu nữ dân tộc Tày tham gia kéo co. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Quốc Khánh

Đề xuất