Thứ 4, 13/11/2019, 10:17 GMT+7

Bà H’Kim Hoa Byă được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

17:10, 31/07/2019

Trong 2 ngày 30-31/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đắk Lắk phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số

11:04, 04/04/2019

Sáng 4/4, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong tình hình mới.

Đắk Lắk: Tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

15:43, 18/07/2018

Ngày 18/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.