• Tăng hiệu quả kinh tế cho cây thạch đen Cao Bằng

    Với giá trị kinh tế cao gấp 4 lần cây lúa, lại dễ trồng, dễ chăm sóc và thu hoạch, cây thạch đen đã và đang trở thành cây xóa đói giảm nghèo hữu hiệu cho nông dân ở huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

    14:28 | 19-07-2021 | Kinh nghiệm làm ăn