• Nông dân xã Yên Hòa thu nhập cao từ nuôi cá chạch sụn

    Nhằm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và tìm hướng đi mới nhằm phát triển kinh tế ở những khu vực sản xuất nông nghiệp khó khăn, đầu năm 2016, nhiều hộ nông dân ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã nghiên cứu, đầu tư và đưa giống cá chạch sụn vào nuôi thí điểm. Đến nay, mô hình đã cho kết quả khả quan và từng bước được nhân rộng.

    06:00 | 21-09-2017 | Kinh nghiệm làm ăn