• Công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Cao Bằng

    Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Cao Bằng.

    10:45 | 09-02-2023 | Xã hội

  • Cao Bằng xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trái cây

    Những năm gần đây, diện tích trồng cây ăn quả của tỉnh Cao Bằng tăng nhanh. Tuy nhiên, do không có quy hoạch, thiếu sự phân tích yếu tố thị trường, ít doanh nghiệp tham gia sản xuất, chế biến, xuất khẩu hoa quả nên người trồng lúng túng trong giải quyết bài toán nâng cao chất lượng và tìm đầu ra cho sản phẩm.

    12:49 | 15-06-2022 | Kinh nghiệm làm ăn