• Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử lại ở xã Tráng Việt, Mê Linh (Hà Nội)

    Do phát hiện sai phạm thừa 75 phiếu bầu so với số phiếu phát ra, ngày 29/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 730/NQ-HĐBCQG về việc hủy kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt, Mê Linh (Hà Nội) và chỉ đạo bầu cử lại vào ngày 6/6/2021.

    20:00 | 05-06-2021 | Xã hội

  • Mê Linh - Điểm sáng phát triển rau an toàn

    Tận dụng lợi thế đất phù sa màu mỡ dọc bờ sông Hồng, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội) đã hình thành vùng chuyên canh rau an toàn theo hướng VietGAP, cung ứng nguồn thực phẩm có chất lượng cho thị trường.

    10:24 | 22-08-2017 | Xã hội