• Những người M'nông căng tai cuối cùng ở Tây Nguyên

    Tập quán căng dái tai để đeo đồ trang sức như tre nứa, ngà voi... đã từng tồn tại lâu đời ở người M’nông. Họ được người Êđê, một dân tộc cận cư gọi là những người “tai sề”. Tập quán đeo trang sức này đã mờ nhạt dần theo thời gian.

    06:00 | 23-09-2017 | 54 dân tộc Việt Nam