• Ấm áp “tình quân dân” ở vùng biên Bình Phước

    Nhà nước tạm ứng xi măng, bộ đội các địa phương góp sức làm đường nông thôn mới..., góp phần hình thành nên những con đường "ý Đảng lòng dân" ở nhiều địa phương trong tỉnh Bình Phước.

    13:26 | 19-12-2019 | Xã hội

  • Sắc Xuân trên vùng đất Tiểu khu 119 huyện Bù Gia Mập

    Cách đây hơn 3 năm, tại Tiểu khu 119, thuộc thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), cách trung tâm tỉnh Bình Phước gần 100 km là vùng đất trống. Từ năm 2015 đến nay, mảnh đất ấy đã và đang “thay da, đổi thịt” từng ngày trong sự vui mừng của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo cũng như chính quyền địa phương.

    09:12 | 23-02-2018 | Xã hội