• Bánh cáy Thái Bình

    Bánh cáy là loại bánh dân giã của người dân làng Nguyễn, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Xưa kia, bánh cáy là sản vật của người dân nơi đây dùng để tiến Vua.

    08:11 | 30-03-2019 | Đặc sản địa phương