• Giúp người dân tộc Bru - Vân Kiều làm du lịch

    Ngày 4/11, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho nhân viên phục vụ là người dân tộc Bru - Vân Kiều ở hai xã Kim Thủy và Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy).

    22:34 | 04-11-2022 | Du lịch