• Đắk Nông quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn nhiều khó khăn

    Nhiều đơn vị chủ rừng tại Đắk Nông đang “than thở” công tác quản lý, bảo vệ rừng ngày càng khó khăn. Nguyên nhân một phần do thủ đoạn của các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng tinh vi, khó xử lý, một phần do nguồn lực cho công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng eo hẹp.

    09:06 | 11-12-2020 | Xã hội

  • Trồng hồ tiêu thu lãi lớn ở xã Nâm N’Jang

    Nông dân trong tỉnh Đắk Nông đang bước vào cao điểm thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2015-2016. Năm nay, giá cả và năng suất tiêu tương đối ổn định giúp nông dân tiếp tục thu lãi lớn.

    09:55 | 25-02-2016 | Kinh nghiệm làm ăn