• Nhà Dài cổ xưa của người Mạ ở Lâm Đồng

    Giữa đại ngàn nam Tây Nguyên, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), vẫn tồn tại một ngôi nhà Dài cổ xưa của người Mạ. Chính bà Ka Dít (chủ nhân ngôi nhà) cũng không nhớ nổi ngôi nhà khai sinh từ lúc nào.

    06:00 | 28-09-2018 | 54 dân tộc Việt Nam