• Bước đột phá trong phát triển du lịch ở huyện vùng cao Lâm Bình - Tuyên Quang

  Lâm Bình là huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang với nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng... Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, quảng bá hình ảnh, các sản phẩm du lịch... Lâm Bình đã từng bước khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Nhờ phát triển du lịch, dịch vụ đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã từng bước được cải thiện và nâng cao.

  13:10 | 02-12-2019 | Du lịch

 • Người “giữ lửa” nghệ thuật điêu khắc Cơ-tu

  Dù đã 70 tuổi nhưng già làng Bh’riu Pố, người dân tộc Cơ-tu ở thôn Arớh, xã Lăng, huyện Tây Giang (Quảng Nam) vẫn miệt mài sưu tầm và làm ra những sản phẩm điêu khắc, được đưa vào trang trí ở nhiều nhà Gươl trong vùng.

  08:00 | 27-10-2018 | Văn hóa

 • Tín dụng nước sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào vùng cao Lâm Bình

  Từ nguồn tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang, nhiều hộ dân ở huyện vùng cao Lâm Bình đã có điều kiện nâng cấp, xây mới công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

  09:45 | 30-05-2018 | Chính sách