• “Đường cờ” của niềm tin và kỳ vọng ở xã Cư M’gar

    Hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã tự nguyện góp công sức, kinh phí làm hơn 7 km “đường cờ”.

    07:30 | 27-01-2021 | Xã hội