• Bột Xuyên - điểm sáng huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

    Xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã về đích nông thôn mới năm 2021. Một trong những điểm sáng của xã Bột Xuyên là việc huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới.

    10:42 | 14-06-2022 | Xã hội

  • Mỹ Đức thêm 2 xã đủ điều kiện về đích nông thôn mới

    Ngày 12/10, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Hà Nội đã tổ chức đi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại hai xã Lê Thanh và Bột Xuyên thuộc huyện Mỹ Đức. Kết quả Hà Nội có thêm 2 xã đủ điều kiện về đích nông thôn mới…

    17:05 | 12-10-2021 | Xã hội