• Bưởi da xanh được giá ở Tiền Giang

    Hiện nay, giá bưởi da xanh tại Tiền Giang đang hồi phục mạnh, mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân trồng bưởi để ổn định sản xuất và đời sống sau đại dịch COVID-19.

    10:36 | 11-05-2022 | Kinh nghiệm làm ăn