• Kiên Giang giám sát chặt cá nuôi lồng bè và nhuyễn thể bị chết để chủ động ứng phó

    Trước tình trạng cá nuôi lồng bè và nhuyễn thể chết rải rác ở xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang yêu cầu huyện đảo này theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình để kịp thời chủ động ứng phó, không để xảy ra trên diện rộng, hỗ trợ bà con ngư dân sản xuất an toàn, hiệu quả.

    11:25 | 21-02-2023 | Kinh nghiệm làm ăn