• Trà Vinh quan tâm nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc Khmer

    Tỉnh Trà Vinh có hơn 300.000 người là đồng bào dân tộc Khmer, chiếm gần 32% dân số của tỉnh. Các chính sách dân tộc được thực thi trên địa bàn tỉnh đã giúp bộ mặt nông thôn và đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ Khmer nghèo giảm mạnh hàng năm.

    11:20 | 04-04-2022 | Chính sách

  • Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh

    Lễ Sene Dolta (Lễ cúng ông bà) của đồng bào Khmer năm nay diễn ra vào các ngày 19,20 và 21/9. Những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh đang tất bật dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa để đón lễ. Năm nay, không khí vui lễ ở phum sóc rộn ràng hơn bởi đời sống của đồng bào Khmer được cải thiện đáng kể.

    15:13 | 18-09-2017 | Văn hóa