Chủ nhật, 19/01/2020, 15:52 GMT+7

Về làng Vân xem Vật cầu nước

13:00, 02/06/2018

Cứ bốn năm 1 lần, từ ngày 12 đến ngày 14/4 (âm lịch), Hội vật cầu nước làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên (Bắc Giang) lại được tổ chức tại đền Chính nhằm tưởng nhớ công lao của Đức Thánh Tam Giang Trương Hống - Trương Hát theo Triệu Quang Phục đánh giặc và lập nhiều chiến công hiển hách, đuổi giặc Lương ra khỏi bờ cõi.

Độc đáo hội vật cầu nước tại Làng Vân năm 2018

11:45, 28/05/2018

Trong 3 ngày, từ 26-28/5/2018 (12-14 tháng Tư âm lịch), tại làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang diễn ra Lễ hội vật cầu nước (còn gọi là vật cầu bùn).