• Ninh Thuận phát triển và nâng cao hiệu quả nghề nuôi tôm hùm

    Mặc dù không có diện tích nuôi tôm hùm lớn như các tỉnh khác ở miền Trung, nhưng Ninh Thuận có những thuận lợi riêng về điều kiện tự nhiên và nguồn giống để nhân rộng và phát triển nghề nuôi tôm hùm thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

    11:51 | 11-05-2018 | Xã hội