• Khôi phục vị thế cây quế Trà My

    Quế Trà My của tỉnh Quảng Nam từng một thời nổi tiếng thế giới, thế mà có lúc bán chẳng ai mua. Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Quảng Nam đã đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế vỏ Trà My, từng bước lấy lại giá trị kinh tế cho loại cây này.

    06:51 | 21-11-2015 | Du lịch

  • Ngoại giao góp phần củng cố, nâng cao vị thế Việt Nam

    Kể từ ngày thành lập 28/8/1945, ngành Ngoại giao Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước kia, cũng như sự nghiệp Đổi mới, hội nhập và bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay, góp phần to lớn trong việc củng cố và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

    09:26 | 17-08-2015 | Lưu