• Khi bệnh viện “chất lượng cao” về với người dân vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh

    Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương phát triển hệ thống y tế vùng ven đô, ngoại thành nhằm giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trên, đồng thời hướng đến mục tiêu cao hơn là nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân vùng ven, các địa phương lân cận.

    16:24 | 08-11-2017 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh