• Đề xuất mở rộng và nâng hạng cấp quốc gia Khu Bảo tồn loài và sinh vật cảnh Vượn Cao Vít Trùng Khánh

    Ngày 30/3, tại tỉnh Cao Bằng, Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Mở rộng và nâng hạng cấp quốc gia Khu Bảo tồn loài và sinh vật cảnh Vượn Cao Vít Trùng Khánh”. Tham dự có đông đảo các nhà quản lý địa phương, các nhà khoa học thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

    11:22 | 30-03-2018 | Xã hội

  • Hội thảo bảo tồn vượn Cao Vít liên biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc

    Thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) ký kết ngày 18/3/2011 tại Nam Ninh (Trung Quốc), nhằm thúc đẩy hợp tác bảo tồn loài vượn Cao Vít quý hiếm đang sinh sống tại khu rừng đá vôi trên đường biên giới Việt - Trung, ngày 13/10/2015, tại thành phố Cao Bằng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Sở Lâm nghiệp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp với tổ chức FFI Quốc tế tổ chức hội thảo bảo tồn vượn Cao Vít liên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

    09:40 | 14-10-2015 | Du lịch