• Bình Phước xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm nông sản địa phương

    Tỉnh Bình Phước đang từng ngày đổi mới, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện với hệ thống giao thông thông suốt, kinh tế nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững. Với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp đã giúp Bình Phước dần hình thành các vùng trồng cây ăn trái quy mô lớn với giá trị kinh tế cao, chú trọng xây dựng thương hiệu đưa hàng nông sản vươn xa.

    16:27 | 19-07-2022 | Kinh nghiệm làm ăn

  • Trà Vinh xây dựng vùng trồng cây ăn trái đặc sản tập trung

    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Sở khoa học và Công nghệ của tỉnh Trà Vinh đang phối hợp thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ các nhà vườn nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế cho các trái đặc sản, như: bưởi da xanh, quít đường, cam sành, măng cụt...

    15:21 | 04-03-2022 | Kinh nghiệm làm ăn