• Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT229 tại tỉnh Bắc Kạn

    Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT 229 (các xã thuộc vùng CT229, vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng), xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 5 tiêu chí nông thôn mới trở xuống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020.

    09:43 | 04-05-2018 | Chính sách