• Hiệu quả từ các mô hình nông nghiệp mới ở Bà Rịa-Vũng Tàu

    Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã vận động và được nhiều nông dân tích cực hưởng ứng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Đó là mô hình trồng mãng cầu thái và mô hình nuôi cá thương phẩm.

    08:09 | 18-06-2019 | Kinh nghiệm làm ăn